Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Ben 27 ya?ynda olgun fizi?i do?ru kyzyl ?açly güzel bir bayanym her neyse olaya girelim bir gün ye?enim okuldan ö?le yamegine gelmi?ti bana ara syragelir yeme?ini yer giderdi.Ama bu sefer roller de?i?mi?ti ye?enim geldi?inde ben temizlik yapyyordum altym da kysa bir etek onun altymda da kyrmyzy bir tanga vardy. terledi?imden tanga belli oluyordu ama ben hiç bozuntuya verdim ye?enime yemek hazyrlayyp devam ediyordum temizli?e sira mutfaga kartal escort gelmi? tam yerleri silerken aynadan ye?enimin beni izledi?i gördüm ve ne diyece?imi ?a?yrdym bi?e diemedim sonra ben terledim bir üstümü de?i?tireyim dedim ve yatak odasyna geçtim ete?imi çykardy?ym anda biri ?ö?üslerime saryldym birde ne göreyim ye?enim içim bir tuhaf olmu?tu ne yapaca?ymy ?a?yrdym bbirden bire sonra da ona ba?yrdym ne yapyyorsun ümraniye escort die ama o beni hiç dinlemiyordu delice saldyryyordu bana üzerimdeki penyeyi yyrtyp çykarttyktan sonra sadece südyten ve tanga ile kalmy?tym ne yapaca?ymy bilimiyordun bir den saldyrdy südyenimi çykardy dedli gibiydi ba? edemiyordum beni yalamaya ba?lady sonra mecburiyetten kendimi ona saldym 17 ya?ynda idi ama çok büyük siki vardy syra tuzla escort beni sikmeye gelmi?ti amyma yöneldi yok dedim ama dinletemedim sonrada arkama geçti hayyr dedim tokat attym yeter dedim kocam bile beni arkadan sikmedi dedim ama ba?aramadym acymadan beni sikmeye devam etti ve o gün tam 2 saat kölesi oldum bende ileryen saatlerde zevkin doruklaryna çyktym o gün ye?enim ö?leden sonra okula gidemedi bennde de derman kalmady?yndan kocamla 3 gün boyunca oyna?madym yoksa morluklary görüp benim ba?kasyyla yatty?ymy anlayacakty ye?enim le artyk haftada bir sevi?iyoruz.

Ben ve üvey ablam başlıklı makalemizde ablamı siktim, ablamın kilotlıu çorapları ve ablamın memeleri hakkında bilgiler verilmektedir.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32